Beställ hämtning

Beställ hämtning av spillolja

Upphämtningsinfo

Faktureringsadress

Hämtadress

Krav på oljan

- Flampunkt > 55C
- PCB < 2mg/kg
- klorhalt <0,2 %
- pumpbar
- Innehåller inte artfrämmande produkter

Genom att trycka på beställ garanterar du att oljan följer kraven